Kwaliteitsbeleid

Factor 12 streeft naar het leveren van een hoogwaardige kwaliteit van diensten en producten, waarbij de focus gericht is op het realiseren van een hoge mate van klanttevredenheid. De geleverde prestaties moeten overeenkomen met de vooraf afgesproken verwachtingen en doelstellingen. Hierdoor wordt een belangrijke bedrage geleverd aan de continuïteit en winstgevendheid van de organisatie.

Belangrijke uitgangspunten van het beleid zijn:

• Primaire processen worden beheerst, afzonderlijke processtappen zijn identificeerbaar en taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in dit handboek. Prestatie indicatoren fungeren hierbij als stuurmiddel en processen worden verbeterd op basis van geconstateerde afwijkingen.

• Er wordt op alle niveaus systematisch gewerkt aan verbetering van de organisatie als geheel, waarbij klantfocus dominant is voor het kwaliteitsbeleid. Het Kwaliteitsmanagementsysteem is erop gericht om problemen te voorkomen in plaats van te verhelpen.

• Gemeten resultaten worden vergeleken met doelstellingen, afwijkingen worden geanalyseerd en leiden tot duurzame verbeteringen. Medewerkers worden gestimuleerd om innovatieve oplossingen aan te dragen en kennis uit te wisselen. Vakmanschap wordt hoog gewaardeerd en indien nodig door opleidingen ondersteund.

• Directie en medewerkers werken op een professionele manier samen, waarbij persoonlijke doelen en organisatiedoelen op elkaar zijn afgestemd.

• Informatie wordt op een zo goed mogelijk en zo gestructureerd mogelijke manier beschermt. Informatiebeveiliging wordt gedefinieerd als het behouden van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Informatie moet worden beschermd tegen een breed scala aan bedreigingen en risico’s.

• Het management meet voortdurend de toegevoegde waarde van de inspanningen en houdt de waardering voor alle belanghebbenden zoals opdrachtevers/leveranciers, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij in balans. Dit gebeurt onder andere door de jaarlijkse directiebeoordelingen.

Martijn Gillijns
Directeur Factor 12 B.V. / Factor 12 International B.V.

Contact

met Factor 12

Pakhuis Ten Hove. Gebouw met geschiedenis. Stoer, industrieel, vol karakter. Een vette eeuw geleden maakten de gebroeders Ten Hove er oliezaadkoeken. Krachtvoer voor melkvee.

Wij maken ook dingen. Die bedrijven of organisaties een boost geven. Op een manier waar we zelf een kick van krijgen. Deze plek versterkt wie we zijn – roots! – en wat we doen. Is krachtvoer voor onze ambities.

Wij maken graag kennis met je.